Key Dates

  • Extended abstract submission: August16, 2013 September 1, 2013
  • Notification of acceptance for workshop proceedings: September 1, 2013 September 8, 2013
  • Full paper submission: September 23, 2013 October 11, 2013
  • Notification of acceptance for a book chapter: October 1, 2013
  • Camera Ready Copy Submission: December 20, 2013
ÇEYA'13 Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Çalıştayı
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır