Önemli Tarihler

  • Çalıştay geniş özetleri için son gönderme tarihi: 16 Ağustos 2013  1 Eylül 2013
  • Geniş özetlerin değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi: 1 Eylül 2013  8 Eylül 2013
  • Bildirilerin tam halinin gönderilmesi: 23 Eylül 2013 11 Ekim 2013
  • Tam halinin değerlendirme sonuçlarının gönderilmesi: 1 Ekim 2013
  • Kitap bölümü için son halinin gönderilmesi: 31 Ekim 2013
ÇEYA'13 Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Çalıştayı
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kadir Has Caddesi, 34230 Cibali İstanbul
Tel: +90 (212) 533 65 32/1439

Copyright 2013 © Tüm Hakları Kadir Has Üniversitesi Tarafından Saklı Tutulmaktadır